Overføre data

Få hjælp til import og eksport af data fra GEDCOM og andre filer.

Redaktører: Testere, Oversættergruppe

Bent Nicolai Gott.
Indlæg: 5
Tilmeldt: man 14-05-2018 14:54
Kontakt:

Overføre data

Indlægaf Bent Nicolai Gott. » tirs 15-05-2018 08:28

Har digitaliseret Eigil Gottliebs slægtsbøger, så min Legacy 9 de Lux nu fylder 267 megb.
Hvordan overfører jeg dem til min fætter.
med venlig hilsen
Bent Gottlieb
Folesletten 4 A
2950 Vedbæk

Brugeravatar
Anne Marie H
Teamleder
Indlæg: 4861
Tilmeldt: søn 22-05-2005 22:17
Geografisk sted: Greve
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Anne Marie H » tirs 15-05-2018 09:36

Bent Nicolai Gott. skrev:Har digitaliseret Eigil Gottliebs slægtsbøger, så min Legacy 9 de Lux nu fylder 267 megb.
Hvordan overfører jeg dem til min fætter.
med venlig hilsen
Bent Gottlieb
Folesletten 4 A
2950 Vedbæk


Jeg går ud fra, at du mener størrelsen af din slægtsfil er 267 MB? Har din fætter også Legacy? eller bruger han et andet program?

Under alle omstændigheder skal du begynde med at komprimere din fil, hvis du ikke allerede har gjort det. Det gøres under fanen Fil > Filvedligeholdelse. Brug også lejligheden til at køre en Kontroller/reparer...
Venlig hilsen
Anne Marie Holck (Legacy Deluxe 9.0.0.414 + Windows 11)

Bent Nicolai Gott.
Indlæg: 5
Tilmeldt: man 14-05-2018 14:54
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Bent Nicolai Gott. » tirs 22-05-2018 13:29

Kære Anne Marie

De 267 megabyte er det komprimerede materiale. Jeg har affotograferet Eigild Gottliebs slægtebog på det kgl bibliotek med 456 fotos, hans værk fra 1955 fra Landsarkivet med 203 fotos samt 13 andre håndskrevne slægtsbøger fra Frederiksberg Bibliotek og sat oplysninger og billeder ind som det passer på hver eneste person. Jeg havde en professor i Sverige gift med Marianne Gottlieb. Han installerede 2,67 mgb på min pc og jeg sendte så de 267 retur. Han skrev at arbejdet nu var forbedret med 1200 ændringer, og kort efter afgik han ved døden!!!! Sten Vedi ønskede at udgive det i bogform, men så ville det jo fylde over 1800 sider! Han var min mentor og vidste hvad vi skulle gøre for at overføre, så nu er jeg ladt tilbage uden kendskab til hvordan andre Legacy Brugere kan få glæde af vort fælles omfattende arbejde?

Skal en anden have Legacy 9 og også 9 de Lux for at modtage det ret omfattende materiale.
Det kan evt. være af interesse for det kgl. Bibliotek, idet jeg som nævnt har digitaliseret alt Eigil Gottliebs arbejde med vinetter, familieskjold m.v. placeret på den enkelte person fra 1520 og frem til nu. Jeg vil så nødigt, at det skulle gå tabt. Har siden 2003 arbejdet med materialet og siden september 2017 brugt ca. 800 timer på at få det afsluttet.

Med venlig hilsen
Bent Gottlieb
Folesletten 4 A,
2950 Vedbæk

Brugeravatar
Anne Marie H
Teamleder
Indlæg: 4861
Tilmeldt: søn 22-05-2005 22:17
Geografisk sted: Greve
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Anne Marie H » tirs 22-05-2018 14:02

Jeg gik ud fra, at du havde indtastet oplysningerne om de enkelte personer i Legacy, men det har du ikke, kan jeg forstå. Eller misforstår jeg igen?

Kan du ikke vise et eksempel på, hvordan du har lavet det?

Selv har jeg lavet noget tilsvarende, indtastet data om hver enkelt person i Legacy, og blot brugt den gamle slægtsbog som kilde i de tilfælde, hvor det har været korrekte oplysninger.
Venlig hilsen
Anne Marie Holck (Legacy Deluxe 9.0.0.414 + Windows 11)

Bent Nicolai Gott.
Indlæg: 5
Tilmeldt: man 14-05-2018 14:54
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Bent Nicolai Gott. » tirs 22-05-2018 20:05

Kære Annemarie
Jeg har indtastet alle oplysningerne fra kildematerialet på hver enkelt person dermed også alle de 456 digitaliserede fotos fra f.eks 1935 Slægtebogen på den første personer. jeg har simpelthen brugt intetkøn for børn = sort skrift og så fyldt op på hver enkelt kilde:
Eigil Gottlieb Hovedslægtsbog 1955 digitaliseret på Landsarkivet og hver enkelt af de 255 sider er så kopieret ind på denne side under mediegalleri, og så fremdeles med alle de 14 forskellige slægtsbøger + naturligvis alle oplysninger om den enkelte med forord: under Notater:

Forord 1955 udgaven

Denne Bog, den 11. udgave i Rækken vil ikke medtage de kvindelige Descendenters Efterslægt efter den ældst kendte Nicolai, hvilket har været tilfældet for de tidligere Udgaver. Det bliver altså for nærværende årgang en ren Gottliebs Stamtavle affattet efter Generationssystemet - og vel sagtens den sidste, jeg kommer til at skrive, og desværre synes der ikke at være nogen Jordbund i ingen som helst synlig Interesse fra anden side til at fortsætte dette arbejde, som jeg har helliget mit arbejdsomme liv, og nu da jeg er ruineret af en uværdig finansiel Rådgiver, vil mit arbejde ikke blive foreviget ved Trykning, således som det oprindeligt havde været min Mening, og sikkert er der heller ingen, der vil risikere udgifterne ved en Publikation eller evt. en fagmands Hjælp ved Anlæggelse og opstilling af en sådan Slægtsbog.

De nyere led skal også udarbejdes, alt for mange af Familiens medlemmer har vist sig træge med at give oplysninger, ja endog afslået begrundet ved et indgreb fra min side i private forhold! Eller åbenlys mangel på Interesse. Køber de en Hund ønsker de fleste en medfølgende Stamtavle, men hvem deres egne Bedsteforældre eller Oldeforældre er, er Dem i Regel ganske ligegyldigt.
Når man i en Slægtsbog "Glimrer ved sin Fraværelse", må det i Almindelighed fastslås som givet, at vedkommende er en yderst ubetydelig og ukendt Person, anderledes kan det ikke opfattes.

Det ville jo heller ikke være nogen Skade til at gøre nogle flere Studie i Stadsarkivet i Bautzen, hvor man utvivlsomt kunne komme noget længere tilbage i de glimrende og omfattende Protokoller om Matrikkelvæsenet, navnlig da vore ældste Nicolaier alle vare Husejere - foruden ejere af "Bierhöfe, hvilke han sidestiller med Nürnberger Patricerslægterne".(henviser til historikeren fra Bautzen).

En ny Gennemgang af Kirkebøgerne i det særlige "Sct.Petri Kirke Arkiv" vilde give flere værdifulde oplysninger. De ældste kendte Nicolaier besad som allerede sagt flere Ejendomme, hvilket må være et udtryk for en vis velstand, men alle led de jo uhyre Tab ved den store Mordbrand under 30års-krigen - den 20.april 1634 - der blev påført Byen af Oberst v. Goltz.

Efter den Destruktion gik Medlemmerne af Slægten over i Embedsstanden som Advokater, Magistratsmedlemmer, Toldere m.m. en del beskæftigede sig som Kunst-Sølvsmede; flere efterladte Værker opbevares endnu i forskellige Kirker, en Del er havnet i Bautzen Bymuseum.

De var alle mere eller mindre knyttede til Sct. Petri Kirke, og mange giftede sig ind i Præsteslægter. Det må antages, at vor Stamfader i Danmark brød op og emigrerede ved Utilfredshed i Familieforholdene. Faderen havde giftet sig 2. gang og døde i August 1719, og netop på den Tid forlod han Bautzen og rejste til Dresden , senere over Berlin til Danmark.

Interessant vilde det være, om der kunne indfindes et muligt Slægtskab mellem de forskellige i Tyskland blomstrende Slægter ved Navnet NICOLAI med vor Bautzen- Familie, men de Stamtavler jeg har haft i Hænde, går ikke så langt tilbage som vor Slægt, dog kunne adskillige Fornavne tyde på en Afstamning fra den smukke vendiske Stad Budzin i Oberlauzitz, hvor alle af Navnet Nicolaj hørte til samme Slægt.

Montreux Territet, Marts 1955
Eigil Gottlieb

Slægten Gottlieb (Nicolai)
Der findes eller måske fandtes i Danmark 3 Slægter ved navnet Gottlieb :

1. Saxkøbingslægt( Navnet antaget) men vist uddød.
2. En Horsensslægt indvrandret til Danmark fra Steindal i Preussen ca. 1745 med Navnet Just.
Dennes Stamfader Johan Gottlieb Just antog Navnet Gottlieb.
3. Den her omtalte Slægt Gottlieb ( stammende fra Bautzen ) har ingen Slægtsforbindelse med
Denne nedstående, hvis oprindelige familienavn var Nicolai.

Stamfaderen Friedrich Gottlieb Nicolai kom til Danmark ca. 1720, hvis Efterslægt antog Familienavnet Gottlieb. Også Slægtens Våben blev for 2 branchers vedkommende ændret. Stamfaderens Søn Byfoged Rådmand Vincenz David Gottlieb overtog (for en Nemheds Skyld) Svigerfaderen og Forgængeren i Embedet Mauritz Høebergs Våben: en Sølvtrane på blåt Felt med Hjortegevir( EG: hjortevinger??) på Hjelmen. To af Sønnerne ændrede noget på Våbenet, idet Major Nicolai Gottlieb satte krydsende Sværd på Hjelmen, og som føres af hans Efterkommere, medens dennes Broder Provst Albert Ludvig Gottlieb brugte en Hyrdestav og en Oliegren som Hjelmsmykke, der gik i Arv til Hans Grene, hvorimod den tredje Broder Wincenz David (Den Yngre), Kaptajnløjtnant og Havnekaptajn bibeholdt det fra Tyskland stammende Våben: En rød Vildmand med en Kølle på Sølvfelt og en hvid og en rød Vinge på Hjelmen. Den Gren udvandrede i det 19. århundrede til Sverige med Godsejer Johan Gottlieb.

Vi antager, at den i Bautzen i det 18. Århundrede blomstrende Slægt har bredt sig og fra hvilken én eller flere af de i Tyskland nu eksisterende Familier indgår, men der har ikke været Tid og lejlighed for mig til at følge disse Aner tilbage i Tiden. Her under denne Udarbejdelse behandles kun de ældre Slægtled i Bautzen samt de danske Grene, der omfatter som første Slægtled:

1 Hieronymus Nicolai, der i 1558 - 1561 nævnes som Ejer af et Hus i Reichengasse og af Bierhof No 9 Zum Schwarzen Bär.
Eigil Christian Frederik Nikolai Gottlieb skriver til Bent Gottlieb i 1962:

Eigil Christian Frederik Nikolai Gottlieb (jeg undertegnede), som nu er 76 år og har ingen børn med min kone Ida Sophie Berthoud. Så det er altså kun "une question dánneces, de mois vu de jours", at jeg kan stå som slægtens førende mand,- jeg mener mere beskedent som Slægtens ældste.Jeg havde såmænd i mine velmagts dage med min gode faders rige arv de bedste hensigter med hensyn til slægten Gottlieb. Det havde været min hobby i ca.60 år at udarbejde en Mønster Stambog. Jeg ville først og fremmest have ladet den trykke og udbredt den blandt medlemmerne.

Jeg tænkte endog på et legat til støtte i den ene eller i den anden retning, men så ville det sig, at mit livs ulykke kom over mig ved nærmere at blive ruineret af en samvittighedsløs jøde til hvem jeg - a tort - havde overladt at styre min formue. Han misbrugte den tillid, ødelagde den store formue, som skulle sikre os en sorgløs og uafhængig tilværelse. Så meget havde jeg dog tilbage, at vi - med Folkepension - kan eksistere på en anstændig måde- dog nærmest som " les pauvres honteux" uden at nogen kan ane eller mærke det. Så også den "Oldermand" i Slægten vil forsvinde uden at have ydet andet end at samle, så godt det lod sig gøre i en ….. dog mangefold Stamtavle med alt for mange Lakuner. Den vil trods alt aldrig gå tabt, der er for længst gjort skridt til at bevare den med sine hundrede af bilag i Landsarkivet eller i den sektion i Rigsarkivet, hvor Genealogien opbevares.

Jeg havde såmænd i mine velmagts dage med min gode faders rige arv de bedste hensigter med hensyn til slægten Gottlieb. Det havde været min hobby i ca.60 år at udarbejde en Mønster Stambog. Jeg ville først og fremmest have ladet den trykke og udbredt den blandt medlemmerne. Jeg tænkte endog på et legat til støtte i den ene eller i den anden retning, men så ville det sig, at mit livs ulykke kom over mig ved nærmere at blive ruineret af en samvittighedsløs jøde til hvem jeg - a tort - havde overladt at styre min formue. Han misbrugte den tillid, ødelagde den store formue, som skulle sikre os en sorgløs og uafhængig tilværelse. Så meget havde jeg dog tilbage, at vi - med Folkepension - kan eksistere på en anstændig måde- dog nærmest som " les pauvres honteux" uden at nogen kan ane eller mærke det. Så også den "Oldermand" i Slægten vil forsvinde uden at have ydet andet end at samle, så godt det lod sig gøre i en ….. dog mangefold Stamtavle med alt for mange Lakuner. Den vil trods alt aldrig gå tabt, der er for længst gjort skridt til at bevare den med sine hundrede af bilag i Landsarkivet eller i den sektion i Rigsarkivet, hvor Genealogien opbevares.

Førerstillingen indenfor Slægten vil gå over til Den yngre Linie

Sognepræst Albert Ludvig Gottliebs efterkommere.
Den ældste nulevende er Kaptajn Albert Andreas Heinrich Christian Gottlieb s søn:
den 80- årlige overretssagfører Johannes Conrad Christian Gottlieb i Helsingør.

Den yngste Gren falder ind under Kaptajnløjtnant, Justitsråd, Havnekontrolør
Wincens David Gottliebs efterkommere.

Af disse bør fremhæves af den dygtige og fremragende Svenske Slægt
Den ældste Admiral Gottliebs barnebarn:
Oberstløjtnant Emil Gottlieb, der har 2 lovende sønner:
Den ene i sin endnu unge alder,
Johan Ludvig Gottlieb er Kommandør i den svenske Flåde, den anden Christoffer Gottlieb"jur och cand.", Notar og Kanslerråd.


Eigil Gottlieb skildrer udviklingen i Den ældre Linie 1 og 2:

Den ældre Linie 1:
I ægteskabet med Frederik Christian Gottlieb og Maria Magdalene Braunbehrens
var der 6 børn. De fleste af søskende dør i en tidlig alder
Ernestine Margrethe Gottlieb født 8.8.1787 - 1808
Vincenz Frederik Ludvig Gottlieb født 7.11.1789 - 22.3.1856.
Johanne Andrea Christine Gottlieb født 28.12.1791- 13.1.1688 Konventualinde i Roskilde Duebrødrekloster
Frederikke Sophie Caroline Gottlieb født 13.1.1794 - 1848
Georg Christoffer Gottlieb født 27.1.1796 -?
Frederik Christian Gottlieb 10.9.1800 - 10.3.1866 Toldforvalter, Toldkasserer i Vejle

Vincenz Frederik Ludvig Gottlieb nedsatte sig som snedker (glarmester) og husmand i Verup, Nidløse Sogn, og efterkommerne af denne gren gik ganske tabt for den Gottliebske Æt. Børnene blev alle bønder i Nidløse Sogn, og som det var skik i det samfund, gik det ganske i glemsel, at de virkelig havde et familienavn, de fulgte de andre stedlige bønders skik at gå over til Patronymsystemet("Peter Jensens kom til at hedde f.eks. Hans Jensen =Jens´søn ). Og så er det vanskelige at efterforske..

Jeg har såmænd gjort de hæderligste anstrengelser for at følge dem. Jeg nåede flere generationer frem i tiden med vekslende Andreasen, Nielsen, Christiansen, Frederiksen, Jørgensen og andre, men så forsvandt den ene efter den anden af sognet. Jeg søgte dem i nabosognene, men uden udbytte. Jeg tilbragte måneder på Landsarkivet med at gennemgå alle mulige kirkebøger, de var definitivt forsvundne. Enkelte var måske havnet i København, og den allerdygtigste genealog med den fineste næse ville ikke have formået at spore dem.

Jeg husker, at en begik selvmord ved at drukne sig i sin brønd. Præsten i Nidløse nægtede at begrave ham i indviet jord, han blev først begravet med jordpåkastelse ifølge Amtets Resolution, og det var ham eller en af de mange andre, der skulle have været den Gottliebske Families " Chef" - Slægtens Oldermand - heldigt, at det ikke skete. Jeg må slå en streg over den grens efterkommere som usporlige. Aldrig ville den Andreasen, Nielsen, Frederiksen etc. Ane at have haft en stamfader ved navnet Vincenz Frederik Ludvig Gottlieb

Slægten gik så over til Kammerråd Portkontrollørens broder:

Nicolaj Gottlieb 20officer.
Han er major, men den gren står også på tur til at forsvinde, idet han kun havde 2 børn:

1. Theodora Charlotte Gottlieb gift med justitsråd, Toldforvalter Anton Adolph Schepelern.
De havde 1 barn: Frederik Theodor Nicolai Emil Schepelern. Født i Nykøbing 24.6.1856, døbt i Kirken13.8.samme
år. Død i Nykøbing, druknede ved byens Mølle 11.9.1861, begravet samme steds 15.9.1861.)

2. Christian Frederik Gottlieb Kommandør gift med Thora Camille von Elbrecht.
De efterlod sig 1 søn:
Amtsforvalter cand. jur. Carl Nicolai Christian Gottlieb gift med Ellen Hjort Lorenzen.
De efterlod 2 sønner:

1. Torben Gottlieb (cand.jur.)), der døde uden børn 1929 og

2. Eigil Christian Frederik Nikolai Gottlieb (jeg undertegnede), som nu er 76 år og har ingen børn med min kone Ida Sophie Berthoud. Så det er altså kun "une question dánneces, de mois vu de jours", at jeg kan stå som slægtens førende mand,- jeg mener mere beskedent som Slægtens ældste.

Førerstillingen indenfor Slægten vil gå over til Den yngre Linie

Sognepræst Albert Ludvig Gottlieb efterkommere.
Den ældste nulevende er Kaptajn Albert Andreas Heinrich Christian Gottliebs søn:
den 80 årige overretssagfører Johannes Conrad Christian Gottlieb i Helsingør.

Den yngste Gren falder ind under Kaptajnløjtnant, Justitsråd, Havnekontrolør
Wincens David Gottlieb søofficers efterkommere.

Af disse bør fremhæves af den dygtige og fremragende Svenske Slægt
Den ældste Admiral Gottliebs barnebarn:
Oberstløjtnant Emil Gottlieb, der har 2 lovende sønner:
Den ene i sin endnu unge alder,
Johan Ludvig Gottlieb er Kommandør i den svenske Flåde, den anden
Christoffer Gottlieb"jur och cand.", Notar og Kanslerråd.

I afsnittet om mig selv kom jeg til at give min aversion mod jøderacen. Jeg tror, at der er få slægter, hvori der flyder så lidt jødeblod, som i den Gottliebske.

Carsten Johannes Gottlieb( søn af fuldmægtig i Sparekassen for København og Omegn
Johan Ludvig Gottlieb) var gift med den kendte cimbalistinde Liselotte Selbiger, men de er skilte og han gift 2. gang med en asier.
En fjernere i slægten indgiftet Line Dedichen Rode er gift med den ualmindelige dygtige professor Dr. Jur. ombudsmanden Stephan Hurwitz.

En anden fjernere i Slægten: Oberst Wilhelm Otto Valdemar Lehmann var gift med Adelaïde Marie Antonie David, datter af Konferensråd, Nationalbankdirektør David ( oprindelig David Nathan David). Grete Gottlieb ( datter af sognepræst Åge Gottlieb til Kettinge) er gift med Grosserer Sven Michael Meyer ( søn af bankdirektør Michael Meyer). Jørgen Rudolph Gottlieb ( søn af læge i Frederiksværk Axel Jørgen Vincent Gottlieb og Karen Louise Busse), en meget lovende kaptajnløjtnant døde i august 1952 i Amerika, var gift med Ulla Margrethe Knoche - vistnok jødinde.

Udover disse nævnte personer er det mig ikke bevidst at der forekommer jøder i slægten. En Rothschild til at forgylde våbenskjold op eller til at forsølve Tranen, ville naturligvis ikke have været til at gå af vejen for, men mindre Gimmerjøder har vi altså ikke til dato haft brug for. Jeg kom lidt udenfor det program, som jeg havde tænkt mig at lægge i Bent Gottliebs Slægtebog og jeg beder min Tiendels - Fætter undskylde mig. Det hele skyldes den definitive udslettelse af Bønderne fra Nidløse, der efter datidens Bondekultur fornægtede navnet GOTTLIEB
- tant neiux! - !
Bent Gottlieb har senere fundet frem til Vincenz Frederik Ludvig Gottlieb snedker via efterlysning på Familiejournalens "Læser til Læser side"!

Med venlig hilsen
Bent Gottlieb
Folesletten 4 A
2950 Vedbæk

baertel
Tester
Indlæg: 1190
Tilmeldt: søn 22-05-2005 12:56
Geografisk sted: 2670 Greve
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf baertel » ons 23-05-2018 12:10

Jeg vil foreslå at dit materiale gemmes som komprimerede backup-filer på et tilpas stort medium. Vedlæg installationsprogrammet til Legacy 9, samt en beskrivelse af hvordan programmet installeres og de komprimerede filer indlæses. Har du brugt deluxe-udgaven, må du nok vedlægge dit kundenummer (spørg evt. Legacy om det kræver en særlig tilladelse). Har du kun brugt standardudgaven burde der ikke være problemer.

Ellers er der kun GEDCOM udgaven tilbage. Den kan læses af de fleste programmer, men visse legacy-funktioner kan gå tabt. Lav nogle test med export til Gedcom export og se om du mister data ved efterfølgende import. Der findes i Legacy mulighed for at exportere til kendte (og megt populære) slægtforskningsprogrammer. Læg evt. 1 eller flere Gedcom-filer sammen med Legacy-filerne på dit medium.

Tag evt. kontakt til arkiver og forhør dig om hvordan de ønsker materialet til opbevaring.
mvh
Leif Bærtelsen


Ver 9.0.0.235 Beta . Ver. 9.0.0.226 deluxe ;-)
Windows 10, 64 bit

Brugeravatar
Anne Marie H
Teamleder
Indlæg: 4861
Tilmeldt: søn 22-05-2005 22:17
Geografisk sted: Greve
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Anne Marie H » ons 23-05-2018 15:11

baertel skrev:Jeg vil foreslå at dit materiale gemmes som komprimerede backup-filer på et tilpas stort medium. Vedlæg installationsprogrammet til Legacy 9, samt en beskrivelse af hvordan programmet installeres og de komprimerede filer indlæses. Har du brugt deluxe-udgaven, må du nok vedlægge dit kundenummer (spørg evt. Legacy om det kræver en særlig tilladelse). Har du kun brugt standardudgaven burde der ikke være problemer.

Ellers er der kun GEDCOM udgaven tilbage. Den kan læses af de fleste programmer, men visse legacy-funktioner kan gå tabt. Lav nogle test med export til Gedcom export og se om du mister data ved efterfølgende import. Der findes i Legacy mulighed for at exportere til kendte (og megt populære) slægtforskningsprogrammer. Læg evt. 1 eller flere Gedcom-filer sammen med Legacy-filerne på dit medium.

Tag evt. kontakt til arkiver og forhør dig om hvordan de ønsker materialet til opbevaring.


Kundenummeret er personligt og må IKKE gives til andre.
Venlig hilsen
Anne Marie Holck (Legacy Deluxe 9.0.0.414 + Windows 11)

Bent Nicolai Gott.
Indlæg: 5
Tilmeldt: man 14-05-2018 14:54
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Bent Nicolai Gott. » ons 06-06-2018 08:54

Kære Anne Marie
Jeg har købt legacy 9 de lux. Er de nogen mulighed for at jeg kan gå tilbage til legacy 9 normal, så jeg ikke behøver at spørge Legacy om tilladelse og kan blive fri for at vedlægge kundenummer, der ikke må gives til andre, når jeg gerne vil give mit arbejde videre til min familie?
med venlig hilsen og tak for din tålmodighed med en "stodder" på 83
Bent Gottlieb

Brugeravatar
Anne Marie H
Teamleder
Indlæg: 4861
Tilmeldt: søn 22-05-2005 22:17
Geografisk sted: Greve
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Anne Marie H » ons 06-06-2018 21:55

Bent Nicolai Gott. skrev:Kære Anne Marie
Jeg har købt legacy 9 de lux. Er de nogen mulighed for at jeg kan gå tilbage til legacy 9 normal, så jeg ikke behøver at spørge Legacy om tilladelse og kan blive fri for at vedlægge kundenummer, der ikke må gives til andre, når jeg gerne vil give mit arbejde videre til min familie?
med venlig hilsen og tak for din tålmodighed med en "stodder" på 83
Bent Gottlieb


Du må naturligvis overdrage dit store arbejde til din familie uden at spørge Legacy, de skal blot selv købe et kundenummer, hvis de vil bruge Legacy til at se dit arbejde. Men du kan jo lave en rapport/bog i Legacy og sende den til dem på f.eks. en CD-ROM, se vedlagte eksempel
eksempel.pdf
(46 KiB) Downloadet 524 gange


Din ovenstående lange forklaring på, hvad du har lavet, giver mig egentlig ikke nogen hjælp til at forstå, hvordan du har indtastet tingene i Legacy, så jeg vil meget gerne se nogle skærmbilleder, så jeg kan se, hvordan du har indtastet tingene, så jeg bedre kan give dig råd om, hvordan du bedst overdrager dit arbejde til familiemedlemmer.
Venlig hilsen
Anne Marie Holck (Legacy Deluxe 9.0.0.414 + Windows 11)

Bent Nicolai Gott.
Indlæg: 5
Tilmeldt: man 14-05-2018 14:54
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Bent Nicolai Gott. » fre 08-06-2018 14:46

Kære Anne Mette
Måske nærmer vi os "sagens" kerne?

Alle billeder i multimedia overført til en DVD eller USB-stik refererer til mit C-drev( teksten tror jeg ikke er et problem?):
C:\users\bents\dokuments\Legacy Family Tree\media\Friederich G. Våben\.jpg
\ Cramer tvivlsom våben\. jpg
\ osv osv 1200 forskellige navne
Jeg prøver at vedhæfte billederne til dig, men så forsvinder kladden/ mailen, så jeg er stadig lidt for ringe!

Jeg bør vel gemme hele mit arbejde i kun 1 fil med C: som benævnelse for alle filerne og kun C:
Jeg kan jo ikke vide, om familien har f.eks. et f eller e drev! De skal vel så gemme på deres c: drev og så læse det derfra??
De bedste hilsner
Bent Gottlieb
Kopi af Hovedslægtsbog til Anne-Marie.pdf
(127.35 KiB) Downloadet 499 gange

Brugeravatar
Anne Marie H
Teamleder
Indlæg: 4861
Tilmeldt: søn 22-05-2005 22:17
Geografisk sted: Greve
Kontakt:

Re: Overføre data

Indlægaf Anne Marie H » man 11-06-2018 08:50

Hvis du gemmer såvel dine data som dine media i Legacys standardmapper hertil, og derefter beder dine læsere gøre det samme, så skulle de ikke få problemer med at åbne og læse informationerne.

Standarddatamappen: C:\Users\<.......>\Documents\Legacy Family Tree\Data
Standardmediemappen: C:\Users\<.......>\Documents\Legacy Family Tree\Media
Venlig hilsen
Anne Marie Holck (Legacy Deluxe 9.0.0.414 + Windows 11)


Tilbage til "Import og eksport af data"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster